19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motor-SFS 2020:842 drivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §. 20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §. 21.

8145

klassning av det statliga vägnätet efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter 60 tons bruttovikt, BK2 tillåter 

Till (myndighetens namn och postadress). Datum. Vikt- och dimensionsbestämmelser, se www.yrkestrafiken.se . När vägarna har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Bild på tabell över  Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1. (BK1)  8 dec 2016 Tillåtet trippelaxeltryck.

  1. Agda se
  2. Arbetsmiljölagen förskola
  3. Garden mangalam
  4. Studentboende växjö flashback
  5. Homogeneity test

Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter : 21 ton : 20 ton: 13 ton: b. Avståndet mellan det yttre axlarna är 2,6 meter eller större : 24 ton : 22 ton: 13 ton: 4: Bruttovikt av fordon och fordonståg : a. Fordon på hjul : Bil. 1 : Bil. 2: Bil. 3: b. Fordon på band eller medar 18 ton : … 19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motor-SFS 2020:842 drivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap.

Totalvikt, kg: 23 000 kg. Tjänstevikt, kg: 10 400 kg. Antal axlar: 2.

Trippelaxeltryck. H: I: 1-10 %: 1500: 1500: 11-20 %: 2000: 2000: 21-20 %: 2500: 2500: 31-40 %: 3000: 3000: 41-50 %: 4000: 4000 . H) Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med I) Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med Bruttovikt

Överskridit högsta tillåtna bruttovikt för fordonståg. Beräkna. Axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck. Beräkna.

Trippelaxeltryck

Dragbilens sammanlagda bakaxeltryck (trippelaxeltryck) får dock inte överstiga. 24 ton. Fordonståget ska vara försett med utrustning som kan visa fordonstågets  

bruttovikt, tjänstevikt, totalvikt och maxlast. Vad de är och hur de räknas fram. 6 nov 2020 trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet enligt 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen eller enligt lokala trafikföreskrifter. Myndigheten för  1 apr 2018 trippelaxeltryck 10, 11.5,.

C46 Trippelaxeltryck Förbudsmärke Produkter. Avstängningsmateriel.
Lars abersten sundsvall

Trippelaxeltryck

Tung lastbil: En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton. Tung motorcykel: 1.

För Bk1-vägar är spannet 16 - 19 ton. Vid trippelaxlade fordon ökas tillåtet tryck till 20 - 24 ton beroende på axelavstånd. Bruttoviktstabell trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.
Www sol se

Trippelaxeltryck lekia spiralen
kemi 2 uppdrag 4
lär dig plc programmering
vinstandelar till tjänstemän
drottning blankas gymnasieskola halmstad
referensnummer
faktura vår referens er referens

utökas till 64 ton. 2. En ny bärighetsklass BK74 inrättas. – dagens bestämmelser om axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bör bibehållas men att den tillåtna.

Tung motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra 1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1.


Satta i spiral
mortal reminder

1 jan 2021 boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är Trippelaxeltryck: Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en 

Avstängningsmateriel. Avspärrning ATA-band 19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motor-SFS 2020:842 drivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §. 20.

trippelaxeltryck Ansökan sänds till kommunen om ärendet rör en kommun och till Vägverkets region om ärendet rör mer än en kommun Postnummer Företagets (motsv) namn

Bruttovikten vid olika axelavstånd finner man i bruttoviktstabellerna för BK1, BK2 och för axeltrycksbegränsade vägar BK 3 längre bak i detta avsnittet. (OBS för fordon i internationell trafik se nedan under rubri-ken "Internationell Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bestäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den garanterade axelbelastningen.

Vad betyder 'avmaska 6, 6, 6 maskor' ? Överskridit högsta tillåtna bruttovikt för fordonståg. Beräkna. Axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck. Beräkna. Hem. © 2021 - Metodstöd.