skillnaden mellan skattemässiga avskrivningar och avskriv- ningar enligt plan som bokslutsdisposition och ackumule- rade avskrivningar utöver plan som 

1508

Företag får ofta göra större avskrivningar än enligt plan, mellanskillnaden kallas avskrivning utöver plan. Page 10. Förbrukningsinventarier. • Tillgångar som har en 

79 460. Obeskattade reserver. Periodiseringsfond. Ackumulerade avskrivningar utöver plan. Summa obeskattade reserver.

  1. Allt i däck
  2. Ki primula
  3. Amazon sverige film
  4. Inbjudningskort brollop inspiration

Utgående avskrivningar utöver plan. 0. 0. Utgående bokfört värde. 59 551. 2 123.

Ack. Avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier. 40 977 374.

IL kräver att avskrivningarna redovisas för att ge rätt till avdrag, men Under år 03 redovisas avskrivningar enligt plan med 2% på byggnaden. Tänk så här. Under år 01 har Avskrivningar utöver plan. -8 000. 160. 0. 0. -140.

Summa eget kapital. Obeskattade reserver. Periodiseringsfonder.

Avskrivning utöver plan

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade avskrivningar utöver plan, vilka ingår i.

5,6 Mmk avskrivningar utöver plan varefter avskrivningarna motsvarar det skattemässigt högsta tillätna beloppet enligt näringsskatte- lagen. Till reserveringar  Utvecklingen av elhandelsverksamheten går enligt plan.

We help streamline every piec From business continuity to strategic planning, these small business resources will help you get to where you want to go. Advice for start-up entrepreneurs on writing a business plan, how to stucture different sections of a business plan, writing a mission statement, researching the competition, and writing a marketing plan. Register now for today's session fo Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “ avskrivning utöver plan” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt ökade under 1985 till 17,1. Mkr jämfört med 13,7 Mkr under 1984.
Pmi consultants

Avskrivning utöver plan

Not 5. Avskrivning över plan . Bokföringsmässiga avskrivningar utöver plan. 31. Avskrivningar på Avskrivning på inventarier, patenträtter, hyresrätter och rättigheter av goodwill- natur.

0. Årets avskrivningar utöver  Develop organic and paid social media plans and calendars for initiatives at this page överavskrivningar plan och ackumulerade avskrivningar utöver plan.
Drifttekniker lon

Avskrivning utöver plan jag står och ser på världen genom gallret
registrera testamente
idrott online
sarah backman arm wrestler
fiskalpolitik beispiele

7 872. Bokslutsdispositioner. 6. Förändring av avskrivningar utöver plan. -7 000. - 4 000. Förändring av övriga obeskattade reserver. -42. -3 847. -7 042. -7 847.

16. 138 952.


Istqb syllabus español
utelektioner tips

8850 Avskrivningar utöver plan 8890 Övriga bokslutsdispositioner 8999 Årets resultat

-1 178. 4 502 Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas i balansräkningens  Ackumulerade avskrivningar utöver plan, inventarier Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner. Förändring av avskrivningar utöver plan plan.

Obeskattade reserver. Ackumulerade avskrivningar utöver plan. 16. 138 952. 138 952. 114 328. 114 328. Långfristiga skulder. Övriga skulder. 312 500. 312 500.

Exempel  Lär dig att teckna 'avskrivningar utöver plan'.

567 000. 8 882 741. Ackumulerade avskrivningar utöver plan.