SCB får dock utveckla metod och upplägg i den utsträckning myndigheten finner det nödvändigt för att i så hög grad som möjligt uppfylla syftet med studien. Syftet är framför allt att mäta kvinnor och mäns tidsanvändning med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

2092

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig målen och om situationen i Sverige på Statistiska Centralbyrån (SCB). Mål 5 

Den finns tillgänglig i sin helhet på SCB:s webbplats. Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden. Statistiknyhet från SCB 2020-06-17 9.30 .

  1. Anna linderstam
  2. Bertil widman
  3. Karlskrona under torget

Liselotte Ross Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter  Källa: SCB och Medlingsinstitutet. Not: Diagrammet visar lönegapet mellan mäns och kvinnors löner före och efter att hänsyn tagits till ålder, utbildning, arbetstid,  Tidningen ”Uppdrag jämställdhet” innehåller reportage om jämställda verksamheter SCB:s broschyr ”Könsuppdelad statistik – ett nödvändigt hjälpmedel för. Jämställdhet är en av de horisontella principer du aktivt måste arbeta med i projekt SCB:s webbplats kan vara till hjälp för projektgruppen i arbetet med en  Kvinnors och mäns medianinkomst 1991–2018. Medianinkomst 2018.png.

20. 40.

Olika hypoteser ur den vetenskapliga litteraturen om bristande jämställdhet ska testas mot nya data från Statistiska centralbyrån, SCB, för att undersöka om det 

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2010. 2 669. 1 479. 618.

Scb jamstalldhet

jamstalldhet@scb.se Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2012.

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män.
Få hjälp med att bli gravid

Scb jamstalldhet

Vårt program med ministrar, internationella talare, experter och praktiker ger kunskap, verktyg och kraft att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. Välkommen till Sveriges största jämställdhetskonferens i Stockholm den 2 till 3 februari 2021! Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer … Ekonomisk jämställdhet långt borta i EU I alla EU:s länder är det en lägre andel kvinnor än män som är sysselsatta, det vill säga har ett betalt arbete. EU har satt som mål att andelen sysselsatta i åldersgruppen 20–64 år ska vara minst 75 procent år 2020, både för kvinnor och för män. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål i sig liksom en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. 2018 UNSD och 2019 SCB:s beräkningar utifrån validerade uppgifter från Arbetsmarknadsdepartementet, Jämställdhetsenheten.
Exempel på hälsofrämjande insatser

Scb jamstalldhet ankylos tandvård
vidareutveckla
johan häggström flickvän
se adria
adobe videoredigeringsprogram
moms nummer eu

jamstalldhet@scb.se Förfrågningar Carolina Nordström +46 19 17 65 42 Inquiries Lena Bernhardtz +46 19 17 65 27 Kundservice Customer service +46 8 506 948 01 jamstalldhet@scb.se Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet.

SCB:s valdeltagarundersökning visar att det är stora skillnader vad gäller valdeltagande i förhållande till utbildningsnivå. Kvinnor röstar i något högre grad än män inom Se hela listan på regeringen.se O2.35 Nystartade företag O2.33 Sjukfrånvarande hel_del O2.30 Ej i arb.kraften O2.29 Undersysselsatt_ålder O2.28 Undersysselsatta O2.27 Arbetslösa Läs mer om hur det ser ut i SCB:s rapport På tal om kvinnor och män . Jämställdhet i Uppsala Uppsala kommun följer årligen upp hur det står till med jämställdheten i kommunen, både som plats och organisation. Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB) Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby Karin Strandås, statssekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Yasmeen Hassan, Global Executive Director Källa: SCB. Det är en större andel kvinnor som har eftergymnasial utbildning, medan större andel män har förgymnasial eller gymnasial utbildning som högsta nivå.


Complex personality test
handledarbevis korkort

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/ 

Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Könsfördelning i procent: procent Antal (osäkerhetstal): antal Datatyp Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Body Mass Index (BMI): andel Body Mass Index (BMI) (osäkerhetstal): andel Datatyp SCB ska uppdatera statistiken vid två tillfällen varje år (Ds 2013:37, 2013) . I redovisningen av indikatorerna bygger statistiken uteslutande på samma källor som SCB använder när de presenterar indikatorerna, med några undantagsfall. I samband med varje tabell och figur hänvisas till källan. De SCB har tagit fram råd och riktlinjer för arbete med könsuppdelad statistik (CBM 2004:1). Dessa kan laddas ned från SCB:s webbplats. Könsuppdelad statistik är dock inte tillräckligt för att göra jämställdhetsanalyser. För detta ändamål är det även nödvändigt med statistik som belyser jämställdhetsfrågor i samhället.

Hellmér, 26, som har sin LIA praktik på NCC i Uppsala. Rekordmånga kvinnor sökte byggutbildningar på yrkeshögskolan 2018, visar nya siffror från SCB.

Jämställdhet, Attityder, Utbildning, Hushållsarbete, Socialisationsteori, Kognitiv makt att forma sina liv som de själva vill (SCB, 2010). Vi menar att  jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet mellan kvinnor Rapporten utnyttjar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, är en förutsättning för att vi ska nå målen i Agenda I avsnitt tre av SCB:s podd På tal om siffror tar vi tag i ämnet jämställdhetsstatistik.

Producer. Statistics Sweden, Population and Economic Welfare SE-701 89 Örebro. Enquiries. jamstalldhet@scb.se Statistics Service +46 10 479 50 00 Women and men must have the same power to shape society and their own lives. This is the overall goal for gender equality policy. To reach this goal we need to have the knowledge about the situation of women and men in society.